Jakość

Elastyczność

Otwartość

Akredytacja Kuratorium Oświaty

Akredytacja Kuratorium Oświaty

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.

Co akredytacja daje Kursantom?

Jakie warunki musi spełniać placówka, aby ubiegać się o akredytacje?

Placówka, aby otrzymać akredytację musi:

Kto wydaje decyzję o przyznaniu akredytacji?

Akredytację przyznaje Kurator Oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego. Oceny placówki dokonuje zespół powołany przez kuratora oświaty.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: kuratora, organizacji pracodawców oraz wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy.