Jakość

Elastyczność

Otwartość

Akredytacja Kuratorium Oświaty

Akredytacja Kuratorium Oświaty

Rok 2010 był dla nas rokiem przełomowym. Po długich przygotowaniach otrzymaliśmy Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty na nasze kursy języka angielskiego na poziomie A1 do B2.

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.

Kursanci mają możliwość korzystania z wysokiego poziomu usług edukacyjnych. Otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydanego przez wiarygodna szkołę co zwiększa szansę na zatrudnienie.

Szkoła, aby otrzymać akredytację musi: